Atgriezties asociācijas lapā (www.lvva.lv)
InformācijaLVVA biedra
reģistrācija
ReģistrācijaIzmaiņas
pieteikumā
Starta
protokoli
Pasaules veterānu čempionāts telpās, 23.-30. marts, Toruņa.