APSTIPRINU:

Jēkabpils sporta centra direktors

J.Bobrovs

2013.gada 7. augustāTAUTAS SKRĒJIENA

,,APKĀRT RADŽU ŪDENSKRĀTUVEI”


NOLIKUMS


Mērķis un uzdevumi.

1. Popularizēt skriešanu iedzīvotāju vidū kā veselības stiprinātāju.

2. Vairot aktīvās atpūtas iespējas.

3. Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus.


Laiks un vieta.

Skrējiens notiek 2013. gada 7. septembrī plkst. 12.00 Jēkabpilī, Meža parkā. Pulcēšanās pie namiņa Radžu ūdenskrātuves pludmalē.

Vadība.

Skrējienu organizē Jēkabpils sporta centrs. Skrējienu vada tiesnešu brigāde. Sacensību galvenā tiesnese Aiva Jakubovska (22172180), galvenā sekretāre – Baiba Grasa.


Dalībnieki.

Skrējienā piedalās Latvijas ieinteresētie skriešanas cienītāji bez dzimuma un dzīves vietas ierobežojuma. Par veselības stāvokļa atbilstību skriešanai atbild pats dalībnieks.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai publiskajos materiālos.


Vērtēšana.


Sievietes Vīrieši

S Open bez vecuma ierobežojuma 6,4km V Open bez vecuma ierobežojuma 6,4km

S6 1963.g.dz.un vec. 6,4km V6 1963.g.dz.un vec. 6,4km

S5 1964.-1973.g.dzim. 6,4km V5 1964.-1973.g.dzim. 6,4km

S4 1974.-1993.g.dzim. 6,4km V4 1974.-1993.g.dzim. 6,4km

S3 1994.-1997.g.dzim. 6,4km V3 1994.-1997.g.dzim. 6,4km

S2 1998.- 2000.g.dzim. 6,4km V2 1998.- 2000.g.dzim. 6,4km

S1 2001.-2005.g.dzim. ~1,5km V1 2001.-2005.g.dzim. ~1,5km

SB 2006.g.dzim.un jaun. ~500m VB 2006.g.dzim.un jaun. ~500m


Sacensības ir individuālas.


Apbalvošana.

1. – 3. vietu ieguvējus katrā vecuma un dzimuma grupā apbalvo ar medaļām un diplomiem. Absolūtajā vērtējumā 6,4km distancē vīriešiem un sievietēm līderi saņem balvu.

Pieteikumi.

Dalība skrējienā jāpiesaka elektroniski – Jēkabpils sporta centra mājas lapā - www.jekabpilssc.lv

Var pieteikties arī telefoniski 652-32573, 26320116, pa e-pastu jekabpilssc@inbox.lv līdz 06.09. plkst. 12.00.


Uzņemšanas noteikumi

Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanu, tiesnešu darba apmaksu sedz Jēkabpils sporta centrs.

Dalības maksa S3;S4;S5;S6; SO; V3;V4;V5;V6;VO grupām –LVL 1,00

S2;V2- LVL 0,50

S1;SB;V1;VB – LVL 0,-

Piesakoties sacensību dienā dalības maksa - LVL 2,00

Tā iemaksājama sacensību dienā vai ar pārskaitījumu:

Jēkabpils sporta centrs, PVN Reģ.Nr.LV 90009514974, Brīvības iela 289, Jēkabpils AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV28UNLA0050016805015

līdz 6.septembrim (kvīts jāuzrāda pie numuru saņemšanas un reģistrācijas sacensību vietā)