PATVIRTINTA

Lietuvos lengvosios atletikos

veteranų klubo„7ir10“prezidentas

Saulius Svilainis

2013 m. birželio 12 d.

LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS

VETERANŲ 2013 M. ČEMPIONATO

N U O S T A T A I
  1. Tikslas ir uždaviniai

  2. Laikas ir vieta

Varžybos rengiamos 2013 m. birželio 29 d. 12.00 val. Radviliškyje, miesto stadione.

Varžybų rengėjai

Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos lengvosios atletikos federacija, Radviliškių savivaldibes sporto skyrius ir lengvosios atletikos veteranų klubas „7 ir10“

  1. Varžybų programa

Moterys: 100 m, 800 m, 3000 m, tolis, aukštis, trišuolis, rutulys, diskas, ietis, svarsčio metimas.

Vyrai: 100 m, 800 m, 3000 m, tolis, aukštis, trišuolis, rutulys, diskas, ietis, svarsčio metimas.

  1. Dalyviai

Čempionatas atviras – į jį kviečiami Estijos, Latvijos , Lenkijos veteranai. Dalyviai - lengvosios atletikos veteranai: vyrai ir moterys 35 metų ir vyresni, t. y., gimusieji 1978 m. birželio 29 d. ir anksčiau.

Varžybos individualios.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi taikant amžiaus koeficientą pagal 2010 m. WMA lentelę.

Atskirų rungčių I-III vietų laimėtojai apdovanojami LLAF diplomais ir prizais.

7. Dalyvių priėmimo sąlygos

Kelionės išlaidas padengia siunčianti organizacija arba patys dalyviai.

Varžybų dalyviams būtina turėti gydytojo leidimą.

Dalyvių registracija – varžybų vietoje birželio 29 d. nuo 11.30 iki 12.30 val.

  1. Registracija, informacija

Išankstine registracija el. p. saulius.svilainis@gmail.com iki birželio 28d.


Informacija teikiama telefonu mob. tel.+370 698 79321 (Saulius Svilainis),