LVVA biedru nauda - samaksa uz 01.03.2018.
Uzvārds, vārds Biedra nauda

1 Aizkalns Imants 10

2 Alksnis Andris 10

3 Amosova Daina 10

4 Andrejeva Kristīne 10

5 Apele Ilona 10

6 Bajāre Hermīne 10

7 Baranovskis Valērijs 10

8 Barauss Juris 10

9 Bemers Māris 10

10 Bogdanovs Sergejs 10

11 Boguža Zaiga 10

12 Bondarevs Andrejs 10

13 Brakanska Dace 10

14 Brakanskis Gatis 10

15 Breide Madars 10

16 Bricis Kārlis 10

17 Buks Jānis 10

18 Bukšs Vilmārs 10

19 Buntika Ilga 10

20 Bušmanis Arvils 10

21 Bušs Armands 10

22 Cela Valdis 10

23 Davidovs Artūrs 10

24 De Kopē Brigita 10

25 Dundurs Ivars 10

26 Edelberga Svetlana 10

27 Eglītis Māris 10

28 Ermičs Normunds 10

29 Faituša Dace 10

30 Fjodorova Ināra 10

31 Germova Anda 10

32 Grantiņš Guntis 10

33 Grigorjeva Daira 10

34 Grinberte Vera 10

35 Grodnis Juris 10

36 Helmane Gunta 10

37 Iļjušins 10

38 Ivbule Anna 10

39 Ivzāns Normunds 10

40 Jakobsone Maija 10

41 Jakubovska Aiva 10

42 Jansons Juris 10

43 Jaundalders Miervaldis 20

44 Jemeļjanovs Jurijs 10

45 Jokuma Santa 10

46 Juferovs Andrejs 10

47 Jurciņa Ņina 10

48 Kacura Irina 10

49 Kaļva Solvita 10

50 Kaprālis Jānis 10

51 Kojaloviča Ilona 10

52 Kornijenko Aleksandrs 10

53 Koziņecs Aleksejs 10

54 Kozlovska Mārīte 10

55 Kozlovskis Andris 10

56 Kreicere Laine 10

57 Krūmiņš Tālivaldis 10

58 Kūla Dainis 10

59 Ķiploka Aivita 10

60 Lācis Visvaldis
nav jāmaksā
61 Lasmanis Uģis 10

62 Lauva Signe 10

63 Lebedoks Juris 10

64 Lērme Raitis 10

65 Liepiņa Dana 10

66 Linbergs Sandris 10

67 Linde Guntis
nav jāmaksā
68 Liniņa Dace 10

69 Lisovs Aleksandrs 10

70 Lojāne Vilma 10

71 Ludāns Jānis 10

72 Lūse Ināra 10

73 Macuks Anatolijs 10

74 Maklakova Valentina 10

75 Mankovskis Jānis 10

76 Mālnieks Roberts 10

77 Mārtiņsons Vairis 10

78 Māsāns Jānis 10

79 Mednis Māris 10

80 Mezītis Voldemārs 10

81 Mincāne Anta 10

82 Mirks Aivars 10

83 Mūrnieks Viktors 10

84 Ņefjodova Volkova Ludmila 10

85 Ņilovs Valdis 10

86 Okuņevs Oļegs 10

87 Orehovs Vladimirs 10

88 Ormane Vita 10

89 Pavlovskis Gunārs 10

90 Pāvuliņš Jānis 10

91 Petrova Valentīna 10

92 Pētersone Laila 10

93 Pinka Valdemārs 10

94 Poļakovs Vladimirs 10

95 Puriņš Aivars 10

96 Putniņa Iveta 10

97 Putns Aldis 10

98 Rācenāja Zinaīda 10

99 Reinberga Austra
nav jāmaksā
100 Ringa Helēna 10

101 Rogāle Aija 10

102 Rozēna Ināra 10

103 Rubenis Gunārs 10

104 Saulīte Dace 10

105 Sirsone Ilona 10

106 Sjadzevskis 10

107 Skangalis Normunds 10

108 Sokunova Jekaterina 10

109 Stepanovs Aleksandrs 10

110 Strapcāns Jānis 10

111 Strops Alberts 10

112 Svilāne Dūda Valentīna 10

113 Šakelis Valērijs 10

114 Šķipare Rita 10

115 Šķipare Ruta 10

116 Šņepste Sabīne 10

117 Tilts Valdis 10

118 Tokareva Ludmila 10

119 Upīte Santa 10

120 Vasiļjeva Mārīte 10

121 Važņevičs Jānis 10

122 Vācietis Andrejs
nav jāmaksā
123 Vilcāne Mārīte 10

124 Vilciņa Vita 10

125 Vilnītis Aigars 10

126 Vītola Aija 10

127 Vītola Antra 10

128 Vītola Leontīne
nav jāmaksā
129 Vītols Arvīds 10

130 Vnukovs Aleksandrs 10

131 Zagorskis Jānis 10

132 Zarņickis Viktors 10

133 Zālīte Iraīda 10

134 Zeps Arvīds 10

135 Ziemane Ligita 10

136 Ziļa Anfisa 10

137 Zuravļova Rita 10

138 Kaļva Agita 10

139 Zubovičs Leontijs
nav jāmaksā


LVVA Biedru reģistrs 2018 uz 01.03.2018

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Iesnieg,datums Lēmums par uzņemšanu Dtums
1 Aizkalns Imants


2 Alksnis Andris


3 Andrejeva Kristīne
7/1-2017 04.03.2017.
4 Apele Ilona


5 Āboliņš Harijs


6 Babre Elga


7 Bačka Irita


8 Bajāre Hermīne


9 Balodis Guntis


10 Barauss Juris


11 Baroņenko Inga


12 Bedikere Ingūna
6/3-2017 11.02.2017.
13 Bemers Māris


14 Blūma Lidija
6/3-2017 11.02.2017.
15 Blūms Valdis


16 Bogdanovs Sergejs 02.01.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
17 Boguža Zaiga


18 Bondarevs Andrejs


19 Brakanska Dace


20 Brakanskis Gatis


21 Breide Madars


22 Bricis Kārlis


23 Buholce Gunta
6/3-2017 11.02.2017.
24 Buks Jānis


25 Bukšs Vilmārs


26 Buntika Ilga


27 Bušmanis Arvils


28 Armands Bušs 01.08.2017. 9/1-2017 14.08.2017.
29 Cela Valdis


30 Cīrule Sarmīte


31 Dainis Jānis
7/1-2017 04.03.2017.
32 Dābola Daiga


33 De Kopē Brigita


34 Dīriķe Linda


35 Drapeza Vadims


36 Dundurs Ivars


37 Edelberga Svetlana


38 Eglītis Māris


39 Erbsa Sanda


40 Ermičs Normunds 02.09.2017. 10/1-2017 07.11.2017.
41 Faituša Dace


42 Feldmanis Jānis


43 Fiņķis Aivis


44 Fjodorova Ināra


45 Foršū Brigita


46 Garkājs Oskars
7/1-2017 04.03.2017.
47 Germova Anda


48 Grantiņš Guntis


49 Grigorjeva Vaira


50 Grinberte Vera


51 Grīnberga Zinaīda


52 Grodnis Juris


53 Helmane Gunta


54 Ivbule Anna


55 Ivzāns Normunds


56 Jakobsone Maija


57 Jakubovska Aiva


58 Jansons Juris


59 Jaundalders Miervaldis


60 Jemeļjanovs Jurijs


61 Jokuma Santa


62 Jurciņa Ņina


63 Kacura Irina
7/1-2017 04.03.2017.
64 Kadiķis Arnis


65 Kaļva Agita 23.02.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
66 Kaļva Solvita


67 Kaprālis Jānis


68 Karjuse Lilija


69 Kavteskina Nadežda


70 Kojaloviča Ilona


71 Koziņecs Aleksejs 01.08.2017. 9/1-2017 14.08.2017
72 Kozlovska Mārīte


73 Kozlovskis Andris
7/1-2017 04.03.2017.
74 Kreicere Laine


75 Kristvalde Gundega


76 Krūmiņš Tālivaldis 24.01.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
77 Kūla Dainis


78 Ķiploka Aivita


79 Lamberte Ingrīda


80 Lapiņš Ivars


81 Lasmanis Uģis


82 Lācis Visvaldis
7/1-2017 04.03.2017.
83 Lauva Signe 11.02.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
84 Lebedoks Juris


85 Lejiņa Baiba


86 Lērme Raitis


87 Liepa Inta


88 Liepiņa Dana


89 Liepiņš Jurģis


90 Liepiņš Modris


91 Liniņa Dace


92 Lisovs Aleksandrs


93 Lojāne Vilma
6/3-2017 11.02.2017.
94 Ludāns Jānis
7/1-2017 04.03.2017.
95 Lūse Ināra


96 Lūsis Jānis


97 Macuks Anatolijs


98 Mankovskis Jānis


99 Matvajs Didzis


100 Mālnieks Roberts


101 Māsāns Jānis


102 Mednis Māris


103 Mezītis Voldemārs


104 Miķelsons Ilgonis


105 Mirks Aivars


106 Miška Guntars


107 Multane Marija


108 Mūrnieks Aivars
7/1-2017 04.03.2017.
109 Mūrnieks Viktors 17.02.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
110 Nipkens Romāns


111 Ņefjodova Volkova Ludmila


112 Ņilovs Valdis


113 Okuņevs O.


114 Orehovs Vladimirs


115 Ormane Vita
8/1-2017 03.06.2017
116 Ozoliņš Uģis


117 Pavlovskis Gunārs


118 Pāvuliņš Jānis
7/1-2017 04.03.2017.
119 Pārums Ojārs


120 Petrova Valentīna


121 Pētersone Laila


122 Pilipivs Juris


123 Platpīre Līga


124 Poļakovs Vladimirs


125 Puriņš Aivars


126 Pušņakovs Feoktists


127 Putniņa Iveta
7/1-2017 04.03.2017.
128 Putns Aldis


129 Rags Ēriks


130 Rācenāja Zinaīda


131 Reinberga Austra


132 Ringa Helēna


133 Rogāle Aija


134 Rozēna Ināra


135 Rubenis Gunārs


136 Saulīte Dace


137 Sirmā Inese


138 Sirsone Ilona


139 Skangalis Normunds


140 Sokunova Jekaterina 02.01.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
141 Spūle Vilcāne Zanda


142 Strapcāns Jānis


143 Supe Jānis


144 Svilāne Dūda Valentīna


145 Šakelis Valērijs
6/3-2017 11.02.2017.
146 Šķipare Rita
6/3-2017 11.02.2017.
147 Šķipare Ruta
6/3-2017 11.02.2017.
148 Tilts Valdis 14.02.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
149 Titova Anna


150 Titova Jelena


151 Urbāne Ilze 28.12.2018. 10/1-2018 03.03.2018.
152 Valdmanis Pēteris


153 Vasiļjeva Mārīte


154 Važņevičs Jānis


155 Vācietis Andrejs


156 Vecbaštiks Māris


157 Vilcāne Mārīte


158 Vilnītis Aigars


159 Vītola Aija


160 Vītola Antra
6/3-2017 11.02.2017.
161 Vītola Leontīne


162 Vītols Arvīds


163 Vnukovs Aleksandrs


164 Vocišs Jānis


165 Vucēns Broņislavs


166 Zagorskis Jānis


167 Zarņickis Viktors


168 Zālīte Iraīda


169 Zālīte Inga
9/1-2017 14.08.2017
170 Zeps Arvīds


171 Ziediņa Inga


172 Ziemane Ligita


173 Ziļa Anfisa


174 Zinkovska Dzintra


175 Zitmane Astrīda


176 Zubovičs Leontijs


177 Zuravļova Rita


178 Žavrida Anita