Pārskats

01.03.2017
Visi biedri-31.03.
Biedri Konkursam


Loksne 1: 01.03.2017


Aktīvie biedri uz 01.03.2017Nr.p.k. Uzvārds, vārds Biedra nauda
1. Aizkalns Imants 10

Andrejeva Kristīne 10
3. Apele Ilona 10
4. Āboliņš Harijs 10
7. Bajāre Hermīne 10
8. Balodis Guntis 10
9. Barauss Juris 10
12. Bemers Māris 10
13. Blūma Lidija 10
14. Blūms Valdis 10
15. Boguža Zaiga 10
16. Bondarevs Andrejs 10
17. Brakanska Dace 10
18. Brakanskis Gatis 10
19. Breide Madars 10
20. Bricis Kārlis 10
21. Buholce Gunta 10
22. Buks Jānis 10
23. Bukšs Vilmārs 10
24. Buntika Ilga 10
25. Bušmanis Arvils 10
26. Cela Valdis 10
28. Dainis Jānis 10
30. De Kopē Brigita 10
33. Dundurs Ivars 10
34. Edelberga Svetlana 10
35. Eglītis Māris 10
37. Faituša Dace 10
40. Fjodorova Ināra 10
42. Garkājs Oskars 10
44. Grantiņš Guntis 10
45. Grigorjeva Vaira 10
46. Grinberte Vera 10
48. Grodnis Juris 10
49. Helmane Gunta 10
50. Ivbule Anna 10
51. Ivzāns Normunds 10
52. Jakobsone Maija 10
53. Jakubovska Aiva 10
54. Jansons Juris 10
55. Jaundalders Miervaldis 10
56. Jemeļjanovs Jurijs 10
57. Jokuma Santa 10
58. Jurciņa Ņina 10
60. Kaļva Solvita 10
61. Kaprālis Jānis 10
64. Kojaloviča Ilona 10
65. Kozlovska Mārīte 10
66. Kozlovskis Andris 10
67. Kreicere Laine 10
69. Kūla Dainis 10
70. Ķiploka Aivita 10
72. Lapiņš Ivars 10
74. Lebedoks Juris 10
75. Lejiņa Baiba 10
76. Lērme Raitis 10
78. Liepiņa Dana 10
81. Liniņa Dace 10
82. Lisovs Aleksandrs 10
83. Lojāne Vilma 10

Ludāns Jānis 10
84. Lūse Ināra 10
86. Macuks Anatolijs 10
87. Mankovskis Jānis 10
89. Mālnieks Roberts 10
90. Māsāns Jānis 10
91. Mednis Māris 10
92. Mezītis Voldemārs 10

Mincāne Anta 10
94. Mirks Aivars 10
98. Mūrnieks Aivars 10
99. Nipkens Romāns 10
100. Ņefjodova Volkova Ludmila 10
101. Ņilovs Valdis 10
102. Okuņevs O. 10
103. Orehovs Vladimirs 10
104. Ozoliņš Uģis 10

Pāvuliņš Jānis 10
108. Pētersone Laila 10
110. Platpīre Līga 10
111. Poļakovs Vladimirs 10
112. Puriņš Aivars 10
115. Putniņa Iveta 10
118. Rācenāja Zinaīda 10
120. Ringa Helēna 10
121. Rogāle Aija 10
122. Rozēna Ināra 10
123. Rubenis Gunārs 10
124. Saulīte Dace 10
126. Sirsone Ilona 10
127. Skangalis Normunds 10
129. Strapcāns Jānis 10
130. Supe Jānis 10
131. Svilāne Dūda Valentīna 10
132. Šakelis Valērijs 10
133. Šķipare Rita 10
134. Šķipare Ruta 10
138. Vasiļjeva Mārīte 10
139. Važņevičs Jānis 20
140. Vācietis Andrejs 10
142. Vilcāne Mārīte 10
144. Vītola Aija 10
145. Vītola Antra 10
146. Vītola Leontīne 10
147. Vītols Arvīds 10
148. Vnukovs Aleksandrs 10
151. Zagorskis Jānis 10
152. Zarņickis Viktors 10
153. Zālīte Iraīda 10
155. Ziediņa Inga 10
156. Ziemane Ligita 10
157. Ziļa Anfisa 10
161. Zuravļova Rita 10

Loksne 2: Visi biedri-31.03.


Biedru saraksts 01.03.2017

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dzimšanas dati Biedra nauda
1. Aizkalns Imants 22.02.1944. 10
2. Alksnis Andris 05.11.1976.

Andrejeva Kristīne 01.06.1985. 10
3. Apele Ilona 10.01.1974. 10
4. Āboliņš Harijs 19.03.1948. 10
5. Babre Elga 16.02.1973.
6. Bačka Irita 17.05.1972.
7. Bajāre Hermīne 27.01.1952. 10
8. Balodis Guntis 28.11.1946. 10
9. Barauss Juris 25.05.1952. 10
10. Baroņenko Inga 26.06.1966.
11. Bedikere Ingūna 29.08.1973.
12. Bemers Māris 06.03.1961. 10
13. Blūma Lidija 14.12.1951. 10
14. Blūms Valdis 12.07.1939. 10
15. Boguža Zaiga 03.03.1981. 10
16. Bondarevs Andrejs 23.05.1977. 10
17. Brakanska Dace 25.10.1954. 10
18. Brakanskis Gatis 04.10.1956. 10
19. Breide Madars 06.12.1964. 10
20. Bricis Kārlis 20.04.1951. 10
21. Buholce Gunta 22.11.1950. 10
22. Buks Jānis 25.02.1938. 10
23. Bukšs Vilmārs 24.05.1970. 10
24. Buntika Ilga 09.03.1939. 10
25. Bušmanis Arvils 21.03.1967. 10
26. Cela Valdis 01.02.1948. 10
27. Cīrule Sarmīte 27.04.1975.
28. Dainis Jānis 23.06.1956 10
29. Dābola Daiga 12.04.1979.
30. De Kopē Brigita 18.05.1946. 10
31. Dīriķe Linda 29.07.1971.
32. Drapeza Vadims 01.01.1965.
33. Dundurs Ivars 22.06.1954. 10
34. Edelberga Svetlana 23.09.1980. 10
35. Eglītis Māris 29.04.1967. 10
36. Erbsa Sanda 12.10.1963.
37. Faituša Dace 10.02.1968. 10
38. Feldmanis Jānis 12.08.1959.
39. Fiņķis Aivis 06.02.1969.
40. Fjodorova Ināra 24.10.1965. 10
41. Foršū Brigita 24.06.1948.
42. Garkājs Oskars 15.04.1981. 10
43. Germova Anda 22.12.1960.
44. Grantiņš Guntis 21.02.1967. 10
45. Grigorjeva Vaira
10
46. Grinberte Vera 25.12.1940. 10
47. Grīnberga Zinaīda 30.03.1962.
48. Grodnis Juris 11.10.1962. 10
49. Helmane Gunta 13.10.1971. 10
50. Ivbule Anna 20.05.1945. 10
51. Ivzāns Normunds 07.11.1971. 10
52. Jakobsone Maija 06.05.1943. 10
53. Jakubovska Aiva 08.02.1973. 10
54. Jansons Juris 08.08.1957. 10
55. Jaundalders Miervaldis 30.04.1953. 10
56. Jemeļjanovs Jurijs 01.09.1955. 10
57. Jokuma Santa 15.01.1972. 10
58. Jurciņa Ņina 08.09.1949. 10

Kacura Irina 12.10.1969.
59. Kadiķis Arnis 20.11.1953.
60. Kaļva Solvita 21.12.1973. 10
61. Kaprālis Jānis 07.04.1943. 10
62. Karjuse Lilija 25.03.1950.
63. Kavteskina Nadežda 25.07.1936.
64. Kojaloviča Ilona 24.07.1966. 10
65. Kozlovska Mārīte 11.03.1951. 10
66. Kozlovskis Andris 23.11.1945. 10
67. Kreicere Laine 11.02.1973. 10
68. Kristvalde Gundega 30.06.1965.
69. Kūla Dainis 28.04.1959. 10
70. Ķiploka Aivita 28.12.1968. 10
71. Lamberte Ingrīda 18.10.1965.
72. Lapiņš Ivars 02.03.1975. 10
73. Lasmanis Uģis 29.07.1967.
74. Lebedoks Juris 06.11.1953. 10
75. Lejiņa Baiba 01.10.1939.
76. Lērme Raitis 11.10.1942. 10
77. Liepa Inta 14.09.1945.
78. Liepiņa Dana 20.03.1968. 10
79. Liepiņš Jurģis 20.03.1970.
80. Liepiņš Modris 30.08.1966.
81. Liniņa Dace 03.02.1976. 10
82. Lisovs Aleksandrs 10.10.1958. 10
83. Lojāne Vilma 01.01.1942. 10

Ludāns Jānis 18.10.1945. 10
84. Lūse Ināra 01.09.1962.
85. Lūsis Jānis 21.03.1941.
86. Macuks Anatolijs 08.10.1979. 10
87. Mankovskis Jānis 10.01.1940. 10
88. Matvajs Didzis 26.07.1964.
89. Mālnieks Roberts 03.05.1961. 10
90. Māsāns Jānis 20.03.1970. 10
91. Mednis Māris 05.11.1956.
92. Mezītis Voldemārs 08.07.1956 10
93. Miķelsons Ilgonis 23.11.1950.
94. Mirks Aivars 17.05.1943. 10
95. Miška Guntars 10.01.1977.
97. Multane Marija 22.08.1958.
98. Mūrnieks Aivars 04.01.1968. 10
99. Nipkens Romāns 14.02.1964. 10
100. Ņefjodova Volkova Ludmila 21.03.1976. 10
101. Ņilovs Valdis 25.02.1975. 10
102. Okuņevs O.
10
103. Orehovs Vladimirs 11.05.1949. 10
104. Ozoliņš Uģis 04.03.1981. 10
105. Pavlovskis Gunārs 07.07.1951.

Pāvuliņš Jānis 30.07.1975. 10
106. Pārums Ojārs 19.06.1944.
107. Petrova Valentīna 10.09.1949.
108. Pētersone Laila 09.10.1970. 10
109. Pilipivs Juris 17.09.1973.
110. Platpīre Līga 14.09.1952. 10
111. Poļakovs Vladimirs 19.07.1953. 10
112. Puriņš Aivars 05.02.1954. 10
113. Pušņakovs Feoktists 15.01.1952.
115. Putniņa Iveta 09.06.1973. 10
116. Putns Aldis 06.04.1949.
117. Rags Ēriks 01.06.1975.
118. Rācenāja Zinaīda 29.07.1943. 10
119. Reinberga Austra 24.05.1927.
120. Ringa Helēna 09.06.1947. 10
121. Rogāle Aija 29.11.1968. 10
122. Rozēna Ināra 25.08.1952. 10
123. Rubenis Gunārs 31.10.1938. 10
124. Saulīte Dace 18.04.1959. 10
125. Sirmā Inese 17.07.1969. 10
126. Sirsone Ilona 15.07.1972.
127. Skangalis Normunds 26.02.1972. 10
128. Spūle Vilcāne Zanda 30.09.1973.
129. Strapcāns Jānis 25.01.1952. 10
130. Supe Jānis 20.01.1951.
131. Svilāne Dūda Valentīna 09.07.1964. 10
132. Šakelis Valērijs 14.05.1977. 10
133. Šķipare Rita 19.12.1965. 10
134. Šķipare Ruta 20.02.1971. 10
135. Titova Anna 22.07.1978.
136. Titova Jelena 06.09.1979.
137. Valdmanis Pēteris 12.03.1974.
138. Vasiļjeva Mārīte 10.03.1976. 10
139. Važņevičs Jānis 12.08.1960. 20
140. Vācietis Andrejs
10
141. Vecbaštiks Māris 11.11.1977.
142. Vilcāne Mārīte 12.01.1960. 10
143. Vilnītis Aigars 13.07.1967.
144. Vītola Aija 17.12.1958. 10
145. Vītola Antra 11.12.1986. 10
146. Vītola Leontīne 24.12.1937. 10
147. Vītols Arvīds 03.03.1951. 10
148. Vnukovs Aleksandrs 10.05.1944. 10
149. Vocišs Jānis 06.11.1948.
150. Vucēns Broņislavs 04.11.1943.
151. Zagorskis Jānis 20.10.1960. 10
152. Zarņickis Viktors 05.09.1947. 10
153. Zālīte Iraīda 07.10.1950. 10
154. Zeps Arvīds 30.05.1940.
155. Ziediņa Inga 14.03.1971. 10
156. Ziemane Ligita 06.08.1969. 10
157. Ziļa Anfisa 01.01.1949. 10
158. Zinkovska Dzintra 02.04.1945.
159. Zitmane Astrīda

160. Zubovičs Leontijs 07.05.1938.
161. Zuravļova Rita 10.04.1953. 10
162. Žavrida Anita 23.03.1970.

Loksne 3: Biedri Konkursam

Aktīvie biedri uz 01.03.2017


Uzvārds, vārds Biedra nauda
Aizkalns Imants 10
Andrejeva Kristīne 10
Apele Ilona 10
Āboliņš Harijs 10
Bajāre Hermīne 10
Balodis Guntis 10
Barauss Juris 10
Bemers Māris 10
Blūma Lidija 10
Blūms Valdis 10
Boguža Zaiga 10
Bondarevs Andrejs 10
Brakanska Dace 10
Brakanskis Gatis 10
Breide Madars 10
Bricis Kārlis 10
Buholce Gunta 10
Buks Jānis 10
Bukšs Vilmārs 10
Buntika Ilga 10
Bušmanis Arvils 10
Cela Valdis 10
Dainis Jānis 10
De Kopē Brigita 10
Dundurs Ivars 10
Edelberga Svetlana 10
Eglītis Māris 10
Faituša Dace 10
Fjodorova Ināra 10
Garkājs Oskars 10
Grantiņš Guntis 10
GrigorjevaVaira 10
Grinberte Vera 10
Grodnis Juris 10
Helmane Gunta 10
Ivbule Anna 10
Ivzāns Normunds 10
Jakobsone Maija 10
Jakubovska Aiva 10
Jansons Juris 10
Jaundalders Miervaldis 10
Jemeļjanovs Jurijs 10
Jokuma Santa 10
Jurciņa Ņina 10
Kaļva Solvita 10
Kaprālis Jānis 10
Kojaloviča Ilona 10
Kozlovska Mārīte 10
Kozlovskis Andris 10
Kreicere Laine 10
Kūla Dainis 10
Ķiploka Aivita 10
Lapiņš Ivars 10
Lebedoks Juris 10
Lejiņa Baiba 10
Lērme Raitis 10
Liepiņa Dana 10
Liniņa Dace 10
Lisovs Aleksandrs 10
Lojāne Vilma 10
Ludāns Jānis 10
Lūse Ināra 10
Macuks Anatolijs 10
Mankovskis Jānis 10
Mālnieks Roberts 10
Māsāns Jānis 10
Mednis Māris 10
Mezītis Voldemārs 10
Mincāne Anta 10
Mirks Aivars 10
Mūrnieks Aivars 10
Nipkens Romāns 10
Ņefjodova Volkova Ludmila 10
Ņilovs Valdis 10
Okuņevs O. 10
Orehovs Vladimirs 10
Ozoliņš Uģis 10
Pāvuliņš Jānis 10
Pētersone Laila 10
Platpīre Līga 10
Poļakovs Vladimirs 10
Puriņš Aivars 10
Putniņa Iveta 10
Rācenāja Zinaīda 10
Ringa Helēna 10
Rogāle Aija 10
Rozēna Ināra 10
Rubenis Gunārs 10
Saulīte Dace 10
Sirsone Ilona 10
Skangalis Normunds 10
Strapcāns Jānis 10
Supe Jānis 10
Svilāne Dūda Valentīna 10
Šakelis Valērijs 10
Šķipare Rita 10
Šķipare Ruta 10
Vasiļjeva Mārīte 10
Važņevičs Jānis 20
Vācietis Andrejs 10
Vilcāne Mārīte 10
Vītola Aija 10
Vītola Antra 10
Vītola Leontīne 10
Vītols Arvīds 10
Vnukovs Aleksandrs 10
Zagorskis Jānis 10
Zarņickis Viktors 10
Zālīte Iraīda 10
Ziediņa Inga 10
Ziemane Ligita 10
Ziļa Anfisa 10
Zuravļova Rita 10