Atgriezties LVVA sākumlapā
InformācijaNolikumsLVVA biedra
reģistrācija
ReģistrācijaIzmaiņas
pieteikumā
Starta
protokoli

Izvēlies savu uzvārdu no LVVA biedru saraksta.

Un uzklikšķini uz tā!

Ruta Šķipare 1971-02-20

Rita Šķipare 1965-12-19

Valērijs Šakelis 1977-05-14

Ludmila Ņefjodova Volkova 1976-03-21

Valdis Ņilovs 1975-02-25

Aivita Ķiploka 1968-12-28

Harijs Āboliņš 1948-03-19

Anita Žavrida 1970-03-23

Rita Žuravļova 1953-04-10

Imants Aizkalns 1944-02-22

Andris Alksnis 1976-11-05

Kristīne Andrejeva 1985-06-01

Ilona Apele 1974-01-10

Irita Bačka 1972-05-17

Elga Babre 1973-02-16

Hermīne Bajāre 1952-01-27

Sandris Balinskis 1970-04-12

Guntis Balodis 1946-11-28

Juris Baraus 1952-05-25

Inga Baroņenko 1966-06-26

Māris Bemers 1961-03-06

Lidija Blūma 1951-12-14

Valdis Blūms 1939-07-12

Zaiga Boguža 1981-03-03

Andrejs Bondarevs 1977-05-23

Dace Brakanska 1954-10-25

Gatis Brakanskis 1956-10-04

Madars Breide 1964-12-06

Kārlis Bricis 1951-04-20

Arvils Bušmanis 1967-03-21

Gunta Buholce 1950-11-22

Vilmārs Bukšs 1970-05-24

Jānis Buks 1938-02-25

Ilga Buntika 1939-03-09

Sarmīte Cīrule 1975-04-27

Valdis Cela 1948-02-01

Linda Dīriķe 1971-10-29

Jānis Dainis 1956-06-23

Brigita De Kopē 1946-05-18

Vadims Drapeza 1965-01-01

Ivars Dundurs 1954-06-22

Svetlana Edelberga 1980-09-23

Māris Eglītis 1967-04-29

Sanda Erbsa 1963-10-12

Normunds Ermičs 1966-01-31

Dace Faituša 1968-02-10

Jānis Feldmanis 1959-08-12

Ieva Fiņķe 1973-12-29

Aivis Fiņķis 1969-02-06

Ināra Fjodorova 1965-10-24

Brigita Foršu 1948-04-24

Anda Germova 1960-12-22

Zinaīda Grīnberga 1962-03-30

Guntis Grantiņš 1967-02-21

Vaira Grigorjeva 1950-09-08

Vera Grinberte 1940-12-25

Juris Grodnis 1962-10-11

Gunta Helmane 1971-10-13

Aleksejs Iļjušins 1967-12-03

Anna Ivbule 1945-05-20

Normunds Ivzāns 1971-11-07

Maija Jakobsone 1943-05-06

Aiva Jakubovska 1973-02-08

Juris Jansons 1957-08-08

Miervaldis Jaundālders 1953-04-30

Jurijs Jemeļjanovs 1955-09-01

Santa Jokuma 1972-01-15

Ņina Jurciņa 1949-09-08

Dainis Kūla 1959-04-28

Solvita Kaļva 1973-12-21

Agita Kaļva 1980-08-12

Arnis Kadiķis 1953-11-20

Jānis Kaprālis 1943-04-07

Lilija Karjuse 1950-03-25

Nadežda Kavtaskina 1936-07-25

Ilona Kojaloviča 1966-07-24

Mārīte Kozlovska 1951-03-11

Andris Kozlovskis 1945-11-23

Tālivaldis Krūmiņš 1950-07-17

Laine Kreicere 1973-02-11

Gundega Kristvalde 1965-06-30

Raitis Lērme 1942-10-11

Ināra Lūse 1962-09-01

Jānis Lūsis 1941-03-21

Ingrīda Lamberte 1965-10-18

Ivars Lapiņš 1975-03-02

Uģis Lasmanis 1967-07-29

Juris Lebedoks 1953-11-06

Baiba Lejiņa 1939-10-01

Inta Liepa 1944-09-14

Dana Liepiņa 1968-03-20

Modris Liepiņš 1966-08-30

Jurģis Liepiņš 1970-03-20

Dace Liniņa 1976-02-03

Aleksandrs Lisovs 1958-10-10

Jānis Ludāns 1945-10-18

Anatolijs Macuks 1979-10-08

Roberts Mālnieks 1961-05-03

Jānis Mankovskis 1940-01-10

Jānis Māsāns 1970-03-20

Didzis Matvajs 1964-07-26

Māris Mednis 1956-11-05

Guntars Miška 1977-01-10

Ilgonis Miķelsons 1950-11-23

Aivars Mirks 1943-05-17

Marija Multāne 1958-08-22

Romāns Nipkens 1964-02-14

Vladimirs Orehovs 1949-05-11

Vita Ormane 1977-03-09

Uģis Ozoliņš 1981-03-04

Laila Pētersone 1970-10-09

Ojārs Pārums 1944-06-19

Gunārs Pavlovskis 1951-07-07

Jānis Pāvuliņš 1975-07-30

Valentīna Petrova 1949-09-10

Juris Pilipivs 1973-09-17

Līga Platpīre 1952-09-14

Vladimirs Poļakovs 1953-07-19

Feoktists Pušņakovs 1952-01-15

Aivars Puriņš 1954-02-05

Aldis Putns 1949-04-06

Zinaīda Rācenāja 1943-07-29

Ēriks Rags 1975-06-01

Austra Reinberga 1927-05-24

Māra Rināsa 1966-08-27

Helēna Ringa 1947-06-09

Aija Rogāle 1968-11-29

Ināra Rozēna 1952-08-25

Gunārs Rubenis 1938-10-31

Dace Saulīte 1959-04-18

Inese Sirmā 1969-07-17

Ilona Sirsone 1972-07-15

Normunds Skangalis 1972-02-26

Jekaterina Sokunova 1982-02-10

Zanda Spūle Vilcāne 1973-09-30

Jānis Strapcāns 1952-01-25

Jānis Supe 1951-01-20

Valentīna Svilāne 1964-07-09

Valdis Tilts 1962-02-03

Anna Titova 1978-07-22

Jelena Titova 1979-09-06

Antra Vītola 1986-12-11

Aija Vītola 1958-12-17

Leontīne Vītola 1937-12-24

Arvīds Vītols 1951-03-03

Jānis Važņevičs 1960-08-12

Pēteris Valdmanis 1974-03-12

Mārīte Vasiļjeva 1976-03-10

Māris Vecbaštiks 1977-11-11

Mārīte Vilcāne 1960-01-12

Aigars Vilnītis 1967-07-13

Aleksandrs Vnukovs 1944-05-10

Jānis Vocišs 1948-11-06

Broņislavs Vucēns 1943-11-04

Jānis Zagorskis 1960-10-20

Iraīda Zālīte 1950-10-07

Viktors Zarņickis 1947-09-05

Arvīds Zeps 1940-05-30

Anfisa Ziļa 1949-12-12

Inga Ziediņa 1971-03-14

Ligita Ziemane 1969-08-06

Dzintra Zinkovska 1945-04-02

Leontijs Zubovičs 1938-05-07