NolikumsReģistrācijaIzmaiņas
pieteikumā
Starta
protokoli
Visi
protokoli
< Līvānu čempionats

APSTIPRINU:

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas

direktore

__________________

I.Iesalniece

2017. gada 20.aprīlī


APSTIPRINU:

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja

__________________

I. Zvaigzne-Sniķere

2017. gada 20.aprīlīLīvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts

NOLIKUMS


 1. Mērķis un uzdevumi

  1. Popularizēt vieglatlētiku kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu Līvānu novadā.

  2. Noskaidrot novada labākos vieglatlētus.

  3. Veicināt draudzības saišu stiprināšanu starp kaimiņu novadiem, Lietuvas, Baltkrievijas vieglatlētiem.


 1. Vieta un laiks

  1. Vieglatlētikas čempionāts notiks 2017. gada 21. maijā plkst. 11:00 Līvānu 1. vidusskolas stadionā, Rīgas ielā 101, Līvānos.


 1. Sacensību vadība

  1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls”, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola un biedrība “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”.

  2. Sacensību direktore – Mārīte Vilcāne. Sacensību galvenais tiesnesis – Vjačeslavs Grigorjevs.


 1. Dalībnieki

  1. Dacensībās piedalās sportisti no Latvijas un Lietuvas novadiem.

  2. Sacensības ir individuālas.

  3. Dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās:

C” grupa: 2004. g. dz. un jaunāki zēni un meitenes

B” grupa: 2002.-2003. g. dz. zēni un meitenes

A” grupa: 2000.-2001. g. dz. jaunieši un jaunietes

Vīrieši: 1983.-1999. g. dz.

Sievietes: 1988.-1999. g. dz.

Veterāni: 1982. g.dz. un vecāki (vērtē pēc koeficentu tabulām)

Veterāni: 1987. g.dz. un vecākas (vērtē pēc koeficentu tabulām)


 1. Programma un cita informācija

  1. Disciplīnas:

  • C” grupa: 80 m, 300 m, 800 m, tāllēkšana, augstlēkšana, lode

  • B” grupa: 100 m, 300 m, 1000 m, tāllēkšana, augstlēkšana, lode

  • A” grupa: 100 m, 300 m, 800 m, 3000m, lode, tāllēkšana, augstlēkšana

  • Vīrieši, sievietes: 100 m, 800 m, 3000m, lode, tāllēkšana, augstlēkšana

  • Veterāni, veterānes: 100 m, 800 m, 1500 m (S,V), lode, tāllēkšana, augstlēkšana

  1. Stadiona aplis ir 250 m.

  2. Katrs dalībnieks drīkst startēt divās disciplīnās.

  3. Disciplīnas 100 m, 300 m notiks bez fināliem.

  4. Tāllēkšanā un lodes grūšanā – 4 mēģinājumi.

 1. Apbalvošana

  1. 1.-3. vietu ieguvējus katrā disciplīnā apbalvo ar medaļām.

  2. Augstvērtīgāko rezultātu īpašniekus katrā vecuma grupā apbalvos ar piemiņas balvām.


 1. Pieteikumi

  1. Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos sacensībās iesniedzami līdz 18. maijam, zvanot uz tālruni 29537229 vai rakstot uz e-pastu marite.vilcane@livani.lv, kā arī izņēmuma gadījumos sacensību dienā līdz plkst. 10:00.


 1. Finansiālie noteikumi

  1. Dalībnieku ierašanās ir uz komandējošās organizācijas vai pašu sportistu rēķina.

  2. Izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanu un sacensību organizēšanu, sedz JIC “Kvartāls” un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola.

  3. Dalības maksa iepriekš pieteiktajiem dalībniekiem 2.00 EUR. Dalībniekiem, kuri piesakās sacensību dienā 5.00 EUR.

  4. No dalības maksas ir atbrīvoti Līvānu novada sportisti.

 2. Speciālie noteikumi

  1. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tās atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.

  2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.Nolikumu sastādīja:

JIC “Kvartāls” vadītājas vietniece ______________________ M. Vilcāne