Lauku partnerības „Sēlija” konkursam "VEDĒJS”
Ausmas Bērziņas apraksts AR LABU VĀRDU UN SILTU SMAIDU

Sporta organizatore Aiva Jakubovska

2013. gads Ābeļi

Tu zemes bērns, tev viņas ilgas,
Tev mūžam saules ceļos dimt,
Tu pilns ar nerimstošu steigu,
Nav vietas, kur tev mierā rimt.
Jānis Akuraters


Jau sen rimuši kara dārdi Latvijas ārēs. Neskatoties uz okupantu ierobežojumiem, latviešu tauta ar kultūras palīdzību ceļ savu nacionālo pašapziņu. Šajā laikā 08.02.73. izglītības darbinieku ģimenē, Ūdensvīra zīmē sarmoto dienas gaismu ierauga Aiva Jakubovska. Ūdensvīrs Aivai ir palīdzējis veiksmīgi izpeldēt daudzos sarežģītos dzīves momentos.
Jau bērnībā, klausoties māmiņas dziesmās un tētim pie rokas tipinot, Aiva kļūst par sabiedrības locekli. Tiek gūta griba pašai piedalīties tēva un māmiņas organizētajos sporta un kultūras pasākumos. Ir taču jālīdzinās un jāpārspēj vecākie brāļi Guntis un Modris. Aiviņa slēpo, peld, piedalās, skrienot līdzi tētim, orientēšanās pasākumos meža takās Patīkami vērot mazās meitenes slēpošanas soli. Jau pirmskolas vecumā piedalās slēpošanas sacensībās Jēkabpilī un Dunavā.
Sākas mācības Ābeļu skolā. Plašs iespēju lauks. Bez sekmīga mācību darba jāpiedalās dažādu priekšmetu olimpiādēs, jāaizstāv skolas gods gan sportā, gan dziedāšanā, gan deju virpuļos. Aivas sabiedriskais darbs tiek novērtēts. Viņa iegūst ceļa zīmi uz nometni „ Okeāns ” pie Klusā okeāna Tālajos Austrumos, kur kādreiz dienestā sopkās staigājis tētis. Arī te daudzu tautību bērnu pulkā ir aktīva, saņem vairākas pateicības. Vecāku- skolotāju algas maks ir diezgan paplāns. Aivai daudz jāpalīdz darbā ģimenes dārzā un lopbarības sagādē. Viss tas veicina fizisko sagatavotību. Mīļākais sporta veids ir slēpošana. Panākumi, godalgas, medaļas. Vieta rajona izlasē. Rezultāti uzlabojas. Iekļūšana Latvijas jaunatnes izlases kandidātu sastāvā. Treniņnometnes Latvijā un Igaunijā. Ir iespējas, ka tiek dotas stimulējošas zāles, tāpēc pēc treniņā gūtās traumas ģimene izlemj, meitenei treniņnometnē vairs neatgriezties, jo uzskata, ka veselība ir vērtīgāka par slavu. Jau Ābeļu skolas gados Aiva ir tā, kas ar savu uzvedību, attieksmi pret mācībām, sabiedrisko aktivitāti ir līdere klasē un skolā.
Mācības Jēkabpils ekonomiskajā tehnikumā. Turpinās sportošana un sabiedriskais darbs. Lieliski kopā ar kultūras darbinieku Jāni Čupīti novada Ābeļu skolas 160 gadu jubileju. Grāmatveža sēdošais darbs n av sirdij tuvs. Doma iet tēva pēdās, kļūstot par skolotāju. Iestājas Daugavpils augstskolā. Jaunība, trakulības, mīlestība, nesaprašanās ar draugu. Vējš galvā. Institūts tiek pamests.. Dzimst meita Madara.
Dažādi darbi. Strādā par grāmatvedi, kasieri, par pārdevēju dažādos veikalos.. Veido skaistus dāvanu iesaiņojumus un ziedu pušķus. Nav aizmirst arī sports. Daudzās sacensībās aizstāv Ābeļu pagasta godu. Dzīves ceļš krustojas ar Mareku. Dzimst meita Paula. Arvien biežāk sevi atgādina bērnības sapnis kļūt par sporta skolotāju, lai pilnīgāk varētu izmantot savas spējas un dotības. Sirdsapziņa urdī: „Vai tu to nevari ? Vai tu to nespēj, vai tev p[ietrūkst gribas ?”
Tiek atsāktas mācības Daugavpilī. Rodas iespēja strādāt Jēkabpils sporta centrā. Paveras plašs darba lauks savu organizatorisko spēju izmantošanā. Tiešais darbs ir sēdēt pie datora, rakstīt nolikumus, saņemt atskaites un nosūtīt piepušķotus ziņojumus uz augšu. Tas Aivu neapmierina. Jāsāk pašai sportot, jātrenējas, jāuzlabo sporta pasākumu kvalitāte. Tas viss izdodas. Notiek virzīšanās pa amata kāpnēm. Aiva ir kļuvusi par sporta centra direktora vietnieci.
Ko tad Aiva veic sabiedriski ? Tiek organizēti un uzlaboti masu pasākumi ārpus darba laika.. Plašāks kļuvis rudeņos organizētais pusstundas skrējiens – MOŽUMAM. Katru trešdienas vakaru uz veselības skrējienu pulcējas jau pie 200 dalībnieki ne tikai no pilsētas, bet no plašas apkārtnes. Skrējienu iecienījuši arī pļaviņieši, līvānieši un preilieši. Jau pāris gadus skrējējiem piebiedrojušies arī riteņbraucēji. Katru reizi tiek organizēts kāds speciāls jautrības moments.
Aivas ievedums ir slēpojumi ziemā svētdienu pēcpusdienās Veselības taka jaunizveidotajā trasē pulcē gandrīz simts slēpotāju, viņu vidū ģimenes ar bērniem. Jaunie sportisti var vērot un mācīties slēpošanas soļus no Aivas. Trasēs redzami arī slēpotāji no Viesītes un Aglonas. Saule, mirdzošais sniegs un svaigais gaiss patiešām veicina prieku un veselību, jo te neviens nedzenas pēc rekordiem. Norūda arī dienas, kad jāpārvar sniegputeņi un kupenas, bet smaidi un patīkams sārtums vaigos arī šādās reizēs neatstāj slēpotāju vaigus.
Ar šo vasaru katru ceturtdienas vakaru Veselības taka draudzīgā pulkā aicina skrējējus, nūjotājus un riteņbraucējus uz veselības kilometriem.
Daži sportisti veic kārtīgu treniņu, bet vairākums mazliet paskrien, pasoļo, aprunājas. Viss notiek uz godīguma principa. Katrs dalībnieks noziņo, cik kilometrus viņš ir veicis. Draudzīgas pārrunas un pelde vēsajos Radžu ūdenskrātuves ūdeņos. Tas taču ir patīkami!
Kā visu to var paspēt? Var! Aivai ir izveidojies vesels brīvprātīgo pulks, kuri palīdz šos pasākumus veikt, tāpēc arī pati Aiva redzama distancēs. Jā! Tā ir Aivas māka ar pateicību, smaidu un labsirdību iesaistīt masas.
Ko Aiva dod savam dzimtajam un arī tagad deklarētajam pagastam?
Senāk aizstāvēja pagasta sporta godu. Tagad jāstartē no darba vietas. Tiek doti padomi. Palīdz izstrādāt nolikumus, palīdz tiesāt sacensības, izgatavo diplomus, palīdz iegādāties inventāru un sacensību balvas.
Ko par Aivu saka sportisti un draugi ? Viktors Zarņickis – pensionējies sporta skolotājs no Jēkabpils.
„ Es Aivu apbrīnoju, cienu un grūtos mirkļos jūtu līdzi.
Apbrīnoju par milzīgo enerģiju, gribu un izdomu organizējot sporta sacensības un veselības pasākumus. Tie vienmēr ir saistoši un interesanti. Redzams, ka katrs pasākums ir vairākkārt pārdomāts no sākuma līdz galam. Apbrīnoju viņas pieklājību. Satiekot mūs, vecos sporta darbiniekus, Aiva pirmā sveicina, apjautājas par veselību un smaidot aicina sportot vai palīdzēt tiesnešu darbā. Nav iespējams atteikt.
Cienu viņas vienkāršību, spēju rast kontaktu ar dažāda rakstura un vecuma cilvēkiem.
Cienu par darba prasmi, jo tur tiek ielikta visa dvēsele. Viņa ir paraugs, kā vajadzētu strādāt visiem sporta darbiniekiem. Jūtu līdzi, jo Aivai nav viegli strādāt, mācīties un audzināt divas meitas. Šogad augstskola pabeigta, vēlu mācības turpināt. Dzīvē jau vienmēr ir tā, kurš daudz dara, kurš ziedo sevi sabiedrībai, tam tiek meklētas kļūdas. Augstiem kungiem nepatīk, ka darbinieki bez konsultācijas ir labi veikuši kādu pasākumu, jo tad slavas lauri iet tiem secen, nav izmantota viņu iniciatīva un padoms. Aiviņ, es jūtu līdzi tavām klusībā izraudātajām asariņām! Mēs,ierindas sporta darbinieki, vienmēr būsim ar tevi! Turies! Tu mums esi mīļa! Lai tev seko vēl lielāks sporta draugu pulks! ”
Gunārs Jānis Mīkulis - dignājietis, vairākkārtējais Moldāvijas rekordists soļošanā un orientēšanās sportā, veterānu laureāts starptautiskās sacensībās.
„ Aiva ! Tā taču ir mūsu saulīte ! Māka sadarboties ar veco paaudzi ir apbrīnojama. Ja kādās no Latvijas veterānu sacensībām nav Aivas, tad izrādās, ka diena ir apmākusies. Patīk, ka Aivai mīļi ir tie paši sporta veidi kā man. Ātri viņa atrod draugus, prot uzklausīt citu domas, bet rīkojas, kā pati atzīst par pareizu. Arī viņas atziņas ir vērtīgas. Vai Aiva ir vedēja? Protams! Noteikti! Neapšaubāmi!”
Mārīte Vilcāne - Līvānu novada sporta darba vadītāja.
„ Ko par mums sporta darba organizatoriem teikt ? Mēs taču esam nenormāli! Mēs gandrīz katrs esam sporta darba vergi. Mēs nerēķināmies ar savu brīvo laiku, ar samaksu. Uz mums bieži rāda ar pirkstu pie deniņiem. Priecājos, ka Aiva parādījās pie sporta organizatoru apvāršņa. Mums uzreiz radās draudzība, sadarbība, viens domu skanējums. Patīkami ar Aivu atrasties vienā sabiedrībā. Viņas izdoma, jautrība un humors ienes pozitīvas vēsmas kolektīvā. Aiva ir drosmīga. Viņa nebaidās izteikt savas domas augstāk stāvošu sporta bosu sanāksmēs. Cenšas sakostiem zobiem aizstāvēt savas idejas.
Aiva ir vedēja ne tikai savā ģimenē, savā kolektīvā, bet arī plašā daudzu novadu sabiedrībā. Aiva ir VEDĒJS ar lielo burtu! ”
Esot kopā ar Aivu, nākas domāt par to, cik daudz var panākt cilvēkos ar labu vārdu un siltu smaidu. Klusi, aizrautīgi, darot savu darbu, viņa neuzkrītoši ved sev līdzi citus. Aiva – VEDĒJA ar labu vārdu un siltu smaidu.

Ausma Bērziņa 14. jūnija iela -1 Jēkabpils LV – 5202 Tel. 65221725


1979. gads. Aiva Jakubovska gatava doties līdzi uz pieaugušo sacensībām

.
1990. gads. Aiva Jakubovska fiziskās sagatavotības treniņā, to vada brālis Guntis.


23.08.2012. Vācija. Latvijas soļotājas 3x10km stafetes soļojumā Eiropas veterānu meistarsacīkstēs izcīnīja 3. vietu. Aija Rogāle, Vera Grimberte, Aiva Jakubovska.


2013. gads. Veselības kilometros dodas dažāda vecuma slēpotāji. Zaļajā treniņtērpā vadītāja Aiva Jakubovska.